Za účelem podpory štábních cvičení bylo v projektu „Výzkum využití simulačních technologií pro přípravu a výcvik příslušníků a štábů IZS“ řešeného v rámci Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR navrženo, implementováno a úspěšně experimentálně ověřeno pracoviště využívající simulační technologie.

Pracoviště je dále využíváno při cvičeních krizových štábů, a to jako podpůrný prostředek instrukčně metodických zaměstnáních organizovaných spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva či krajskými úřady a krajskými HZS.

Experimentální cvičení potvrdila, že využívání simulačních technologií, v procesu výcviku příslušníků a štábů IZS, a to přímo v místě zaměstnání cvičících, je přínosné z hlediska ekonomičnosti a efektivity výcviku. Možnost provedení vyhodnocení cvičení s využitím záznamu a vizualizace děje (after action review) zvyšuje atraktivitu tohoto typu přípravy i motivaci k zapojení cvičících.

Dosud realizovaná cvičení: