IMZ tajemníků KŠ ORP JČK

Vícedenní cvičení bylo zorganizováno a provedeno ve spolupráci s krajským úřadem JčK – oddělením krizového řízení, Institutem ochrany obyvatelstva a HZS JčK ve dnech 29.-31.10.2014. Účastnili se tajemníci ORP Jihočeského kraje v roli cvičících a jako metodická podpora zástupci Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje, HZS Jihočeského kraje a Institutu ochrany obyvatel. Jako pozorovatelé byly přítomny návštěvy – odborníci z oblasti KŘ.
Zaměstnání vyvrcholilo skupinovým cvičením, při kterém byly vytvořeny tři skupiny reprezentující bezpečnostní radu a dvě pracovní skupiny, které se v průběhu zaměstnání vystřídaly. Námětem cvičení byla činnost KŠ ORP při rozsáhlých záplavách na území ORP Český Krumlov. Mimořádná událost, činnost obyvatelstva a působení sil a prostředků byly simulovány systémem WASP.
Pracoviště a prostředky byly v zásadě uspořádány způsobem odpovídajícím schématu uvedenému zde. Činnost velitelů zásahových IZS byla zajištěna skupinou soustředěnou přímo na pracovišti řídícího cvičení, kde byla v úzké spolupráci s HZS vytvořena rovněž role operačního střediska. Pro komunikaci byl využit simulovaný komunikační systém.
Na závěr cvičení proběhlo mj. zhodnocení průběhu simulace s využitím synchronního záznamu činnosti sil a prostředků ve virtuálním prostředí a komunikace vedené prostřednictvím simulovaného komunikačního systému a simulovaná tisková konference.