Cvičení KŠ ORP a JČK České Budějovice

Společné cvičení, které mělo za úkol prověřit součinnost společnosti E.ON, složek integrovaného záchranného systému a krizových štábů kraje a dotčených obcí s rozšířenou působností během krizové události  proběhlo ve dnech 24. a 25. 5. 2016 na několika pracovištích v Jihočeském kraji. Tématem cvičení byla havárie plynovodu a jeho následný požár následovaný rozsáhlým výpadkem dodávky plynu, a v omezeném rozsahu také výpadkem dodávky el. energie. Událost se odehrávala za zimního počasí s teplotou hluboko pod bodem mrazu a hustého sněžení.

Realizace cvičení probíhala současně na krajském úřadě Jihočeského kraje, kde zasedal krajský krizový štáb a probíhaly rozehry, krizové štáby ORP zasedaly ve Vimperku a Prachaticích. Část cvičení se odehrávala také v terénu, kde operovaly jednotky IZS. Pomocí simulovaného komunikačního systému bylo řešeno řízení a koordinace činnosti sil a prostředků simulovaných simulačním systémem.

O události informovaly mezi ostatními také webové stránky HZS (1, 2, 3, 4, 5), Policie ČR (1, 2, 3, 4), ZZS JčK (1), UO (1), z tisku např. Jihočeské novinky (1, 2) a regionální TV.