Možnosti výcviku

Simulované mimořádné události se v čase přirozeně a kaskádovitě rozvíjejí v závislosti na činnosti cvičících. Výcvikové scénáře mohou obsahovat níže uvedené události či jejich kombinace, a to v kterékoliv části simulovaného území. Vizualizace některých událostí v simulátoru jsou uvedeny dále.

  • požáry v intravilánu i extravilánu
  • dopravní a průmyslové havárie
  • exploze, únik otravných a nebezpečných látek, zamoření prostředí
  • vlivy extrémního počasí – povodně, záplavy, laviny, vichřice, sesuvy půd
  • sociální problémy a nepokoje, teroristické činy
  • šíření nákazy, narušení dodávek energií nebo výpadek komunikace

 

  • Řešení průmyslové havárie (výbuch, požár, únik látek)