Profil společnosti

VR Group, a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem komplexních výcvikových řešení pro ozbrojené síly, bezpečnostní síly a složky krizového řízení.
Společnost směřuje své aktivity do následujících oblastí:

  • Vývoje nových produktů pro výcvik pozemních a vzdušných sil dle aktuálních požadavků na techniku a vedení bojových i nebojových operací
  • Vývoje simulačních systémů pro výcvik bezpečnostních složek včetně příslušníků a štábů „Integrovaného záchranného systému“(IZS)
  • Systematické zdokonalování instalovaných produktů a řešení na základě zpětné vazby od zákazníků a aktuálních požadavků na výcvik
  • Řešení projektů z oblasti výzkumu a vývoje pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Společnost VR Group, a.s. je dceřinou společností státního podniku LOM Praha, s.p.

 

LOM PRAHA