Cvičení KŠ ORP Sedlčany

Toto cvičení, které navázalo na školení a metodickou přípravu členů KŠ a pracovních skupin, bylo uskutečněno ve spolupráci s odbornými lektory IOO Lázně Bohdaneč dne 20. 5. 2014. Motivem cvičení byla lokální povodeň v obci Sedlčany a jejím okolí, tedy situace, která v oblasti nastala v červnu roku 2013.
Cvičení se zúčastnili členové KŠ ORP, zástupci PČR, HZS, MP a TS Sedlčany. Odborná úroveň byla zajištěna ze strany IOO a odborníkem z FBI VŠB-TUO.
Pracoviště a prostředky byly v zásadě uspořádány způsobem odpovídajícím schématu uvedenému zde s tím, že činnost BR a SPS byla prováděna v oddělených místnostech (využívají opět simulovaný komunikační systém). Činnost velitelů zásahových IZS byla zajištěna skupinou soustředěnou přímo v rámci úseku řídícího cvičení.
Na závěr cvičení proběhlo mj. zhodnocení průběhu simulace s využitím synchronního záznamu činnosti sil a prostředků ve virtuálním prostředí a komunikace vedené prostřednictvím simulovaného komunikačního systému. Vizualizace děje napomohla k lepšímu pochopení situace důsledků činnosti cvičících.

Zpráva o cvičení publikovaná na stránkách HZS ČR.