Výzkum v oblasti KŘ

 

Výzkum a vývoj simulačních prostředků pro výcvik součinnosti aktérů krizového řízení a subjektů kritické infrastruktury (2014-2017)

V rámci projektu budou navrženy a testovány vhodné výcvikové komunikační a informatické prostředky, založené na moderních simulačních technologiích, využitelné ke společnému výcviku všech aktérů i účastníků krizového managementu EKI.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA04021582

Podrobnosti o projektu jsou k dispozici na zvláštní stránce.

Výzkum využití simulačních technologií pro přípravu a výcvik příslušníků a štábů IZS (2010-2013)

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření výcvikového pracoviště využívajícího simulační technologie pro přípravu a výcvik příslušníků krizových štábů ORP. Bylo navrženo a implementováno výcvikové pracoviště včetně vybavení vhodnými simulačními technologiemi. V rámci pilotního projektu bylo demonstrováno výcvikové simulační prostředí.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VG20102013004

 

Analýza využití simulačních technologií pro vzdělávání a výcvik v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému (2005)

Projekt analyzuje využití prostředků a metod počítačové simulace pro vzdělávání a výcvik personálu a orgánů krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému (IZS). Vychází z poznatků o použití prostředků počítačové simulace ke vzdělávání a výcviku velitelů, štábů a jednotek AČR při jejich nasazení do nebojových operací. Projekt doporučuje postupy a nástroje využití metod počítačových simulací. Navrhuje konfiguraci a způsoby použití dostupných technických prostředků a programového vybavení z hlediska jejich využitelnosti pro zřízení a vybavení simulačních pracovišť resortu Ministerstva vnitra.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=RN20052005005