____________________________________________________________________________________

Kvalita přípravy jednotlivých členů krizových štábů i štábu jako celku determinuje vlastní akceschopnost a úroveň zvládnutí krizových situací nebo mimořádných událostí v praxi. Vzhledem k přirozeným personálním obměnám ve složení krizových štábů je nezbytné zajistit kontinuální přípravu na odpovídající úrovni. Součástí praktické přípravy členů krizového štábu prověřující zvládnutí dílčích činností je cvičení celého krizového štábu. Zde je možno s výhodou uplatnit efektivní moderní simulační technologie ověřené dlouhodobým používáním zejména ve vojenské oblasti. Dynamický rozvoj cvičené (simulované) události vytváří tlak na cvičící a stimuluje je k vysoké aktivitě. Vhodnost nasazení simulačních technologií pracujících  v reálném čase bylo úspěšně experimentálně ověřeno při cvičeních KŠ ORP.

____________________________________________________________________________________