Cvičení KŠ ORP Hustopeče

Experimentální cvičení bylo uspořádáno v rámci řešení projektu Bezpečnostní výzkumu řešeného společností VR Group, a.s. Proběhlo dne 15. října 2013 na obecním úřadě ORP Hustopeče. Námětem byla havarijní situace v průmyslové zóně Hustopeče-Nádraží. Živé cvičení by bylo extrémně náročné, muselo by dojít k zastavení výroby několika velkých podniků, evakuaci několika set zaměstnanců a rozsáhlému zásahu složek IZS.

Vlastního cvičení se kromě operátorů simulačního systému a technické podpory zúčastnili:

  • členové KŠ ORP Hustopeče
  • zástupci složek IZS – profesionálové ve svých rolích velitelů HZS, PČR, ZZS JmK a roli operačního střediska
  • vedoucí evakuačního střediska, ředitel Nemocnice Hustopeče, zástupce ředitelství firmy Flaga
  • pozvaní odborníci GŘ HZS, KŘ HZS (JmK, Vysočina), MV ČR, IOO Lázně Bohdaneč, ŠVZ HZS a CSTT AČR

Úsek krizového štábu byl dislokován v zasedací místnosti MěÚ a byli zde přítomni členové krizového štábu ORP, kteří měli k dispozici své pomůcky, materiály a běžně používané prostředky. Během činnosti využívali simulovaný komunikační systém. V rámci rozehry byly cvičícím předloženy vstupy z médií (fiktivní novinový článek, TV reportáž). Po skončení cvičení zde proběhlo vyhodnocení.

Na úseku sil a prostředků byli přítomni velitelé zasahujících složek IZS, kteří řídili vlastní zásahovou činnost prováděnou v simulaci. Využívali jednak simulovaný komunikační systém a rovněž 2D a 3D vizualizaci simulace. Interakci se simulátorem prováděli vyškolení operátoři na základě pokynů velitelů.

Na úseku řídícího cvičení byly soustředěny prostředky pro řízení průběhu cvičení (konfigurační a ovládací panel komunikačního systému, řídící prvky simulace a jejího záznamu), prostředky rozehry (tvorby incidentů, událostí, okolí), a také hráči („role players“) pro KOPIS, nemocnici, ČD, DPMB a další subjekty vstupující do cvičného scénáře.

V rámci experimentálního cvičení byla rovněž připravena místnost pro návštěvy s možností zobrazení stavu simulace na mapovém podkladu i s využitím 3D vizualizace. Provedení pilotního projektu byli přítomni také zástupci veřejných médií, ve kterých bylo cvičení posléze prezentováno.