Popis řešení

  • Výcvikové pracoviště nahrazuje realitu okolí cvičících pomocí simulace.
  • Rozvoj mimořádné události, průběh veškeré činnosti zasahujících složek IZS a ostatních subjektů, aktivita obyvatelstva jsou simulovány v reálném čase v prostředí společném pro všechny účastníky. Simulovaný rozvoj situace i chování všech uvedených prvků odpovídá realitě a dochází k očekávanému vzájemnému působení.
  • Role subjektů, se kterými KŠ komunikuje, jsou obsazeny příslušnými profesionály nebo osobou ze skupiny řídícího cvičení. Komunikace probíhá prostřednictvím uzavřeného simulovaného komunikačního systému.
  • Řídící cvičení reaguje na akce cvičících a může přizpůsobit průběh simulace. Obsluhu simulátoru provádějí vyškolení operátoři.
  • Průběh cvičení i veškerá komunikace jsou zaznamenány pro následné vyhodnocení.
  • Flexibilita řešení umožňuje snadné přizpůsobení konkrétním podmínkám cvičících.
  • Proces činnosti cvičících není nijak ovlivněn.
  • Řešení umožňuje výcvik na taktické, strategické i operační úrovni.

 

 

Prezentaci výcvikového řešení si můžete stáhnout zde pdf.

Podrobný popis výcvikového řešení je k dispozici zde pdf.