Výcvikové řešení využívající moderní simulační prostředky poskytuje efektivní prostředek pro skupinové cvičení rozvíjející rozhodovací dovednosti, schopnosti komunikace a součinnosti, a to přímo v běžném pracovním prostředí účastníků.

  • Špičková úroveň krizové připravenosti